Uudised

Mai 2019 Balti projekt

27.mail toimus instruktoritele seminar moodul 2 teemal (kuidas säilitada füüsilist tervist?) 28. mail toimus instruktoritele seminar moodul 3 teemal (kuidas säilitada psüühilist tervist?) 30.mail toimus instruktoritele seminar moodul 1 teemal(kuidas ületada kohandumisraskusi pensionile siirdumisel?)