Vanus ei ole takistuseks

nordplus-logo_cirkel.png

Kolme Balti riigi pensionäride organisatsioonid käivitasid 2017. aastal programmi Nordplus Adult raames ühisprojekti „Vanus ei ole takistuseks I“. Projektist võtsid osa Läti Pensionäride Föderatsioon, Leedu Pensionäride Liit Bočiai ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

2020. aastal sai projekt järje „Vanus ei ole takistuseks II“, milles osalesid ka kolme Balti riigi eakate koolitamisega tegelevad haridusasutused ja mis lõppes 2022. aastal. Eestist osalesid 65B MTÜ ja Tartu Ülikool.

Projekti üldine eesmärk oli parandada Baltimaade pensionäride elukvaliteeti, hõlbustades nende kaasamist ühiskonda ning panustada sellega Euroopa Komisjoni ja Maailma Terviseorganisatsiooni ühise aktiivse vananemise kontseptsiooni rakendamisse. Konkreetsem eesmärk oli välja töötada praktilise väärtusega koolitusprogrammid koos koolitusmaterjalidega, mis on kasutatavad ühtaegu Eestis, Lätis kui Leedus.

Kõik projekti tulemusena välja töötatud metodoloogiline õppematerjal koolituste läbiviimiseks või ka iseõppimiseks on kättesaadavad käesoleval lehel.

11.05.2022