Vanus ei ole takistuseks (Age is not an obstacle)

nordplus-logo_cirkel.png

Kolme Balti riigi pensionäride organisatsioonid käivitasid programmi Nordplus Adult raames ühisprojekti „Vanus ei ole takistuseks“. Projektist võtavad osa : Läti Pensionäride Föderatsioon, Leedu pensionäride organisatsioon Bociai ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Projekti eesmärk on tõsta Balti riikide pensionäride elukvaliteeti. Spetsiifilisem eesmärk on õppeprogrammide, vastavate metoodiliste-ja õppematerjalide väljatöötamine pensionäridele ja nende alusel instruktorite ettevalmistamine, kes need teadmised viiksid pensionärideni.

Programmis on 4 moodulit:

1.Kuidas üle elada kohandumisperiood peale pensionile siirdumist(võimalik väikeettevõtlus, sotsiaalteennuste võimalused jne)?

2. Kuidas säilitada füüsilist tervist?

3.Kuidas säilitada psüühilist tervist?

4.Kuidas vältida ja ületada üksildusega seonduvat?

Projekt kestus on 2,5 aastat.

On välja töötatud metodoloogiline materjal, mis kajastatakse antud projekti kodulehel ja viiaks läbi  seminare instruktoritele.

Andres Ergma

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit