Vanus ei ole takistuseks II

Projekt „Vanus ei ole takistuseks II“ on jätk projektile „Vanus ei ole takistuseks I“. Rahvusvahelises koostöös on töötatud välja koolitusmaterjalid 7 teemal, laiendamaks vanemaealiste võimalusi uute teadmiste ja oskuste omandamiseks. Need materjalid on vabalt kättesaadavad ja kasutatavad kõigile asjast huvitatutele nii koolituste läbiviimiseks gruppidele kui individuaalseks iseseisvaks õppeks järgmistel teemadel:

  1. Eakate väljakutsed hõbemajanduse tingimustes
  2. Digioskuste koolitus
  3. Ühiskondlik aktiivsus vanemas eas
  4. Miks me vajame vanast peast mälutreeningut ja kuidas mälu treenida. Võtmekompetentsid elukestvaks õppeks
  5. Kehalised harjutused eakatele
  6. Kaardiga avastamas oma kodulinna
  7. Valmis lahkumiseks