7. Valmis lahkumiseks

22.10.2021

 

 Koolituskursuse kirjeldus

 

 Jrk. 

 Teema 

 Õppematerjalid 

 1.

 Filosoofiline ja spirituaalne tasand

  • Elu kahetsused: asjad, mida elu lõpus kõige enam kahetsetakse

  Slaidid

 2.

 Lahkumise sotsiaalsed aspektid ja traditsioonid

  • Matusekombestik ja traditsioonid

  Slaidid

 3.

 Lahkumise psühholoogilised ja emotsionaalsed aspektid

  • Leinaprotsess ja leinatöö
  • Kuidas toetada leinavat inimest
  • „Hea surm“, palliatiivne hooldus

  Slaidid

 4.

 Lahkumise bioloogilised aspektid

  • Mida tähendab bioloogiline surm?
  • Surmalähedased kogemused

  Slaidid

 5.

 Lahkumise praktilised ja juriidilised aspektid

  • Vestlused sugulaste ja sõpradega – suhete lõpetamine
  • Testamendi vormistamine
  • Isiklikud hooldussoovid, soovid seoses matuse ja peiedega

  Slaidid