3. Ühiskondlik aktiivsus vanemas eas

 

 Koolituskursuse kirjeldus

 

 Jrk. 

 Teema 

 Õppematerjalid 

 1.

 Sissejuhatus – vanemaealiste ühiskondlik aktiivsus

 • Riigi vastutus oma kodanike eest
 • Kodakondsus ja kodanikuosalus
 • Kodanike osalemise tähtsus riigi arengus
 • Avaliku arvamuse mõjutamine ja otsustamine
 • Kodanikuühiskonna mõiste ja olemus
 • Kodanikuühiskonna institutsioonid
 • Valitsusvälised ühendused
 • Seeniorühendused Eestis
 • Väiksemate kohalike vabaühenduste loomine
 

  Slaidid

 2.

 Sotsiaalne tugivõrgustik

 • Sotsiaalse toetuse olulisusest
 • Sotsiaalse suhtlemise vajadus
 • Sotsiaalne toetus ja sotsiaalne võrgustik
 • Sotsiaalse toetuse liigid
 • Toetava sotsiaalse võrgustiku alustalad
 • Toetava sotsiaalse võrgustiku kasvatamine

  Slaidid

 3.

 Sotsiaalse toetuse võrgustiku laiendamine ja eneseabirühma algatamine

 • Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus vanemas eas
 • Üksindus ja isolatsioon vanemas eas
 • Covid-19 pandeemia ja vanemaealised
 • Levinumad olukorrad, kus eakad abi vajavad
 • Vanemaealiste eneseabi- ja tugirühmade toetus
 • Eneseabirühma algatamine: millest alustada 

  Slaidid

 4.

 Isikliku sotsiaalse võrgustiku analüüs

 • Kes on need inimesed, kes pakuvad sulle erinevat liiki toetust?
 • Isikliku sotsiaalse võrgustiku analüüs
 • Tegevusplaani koostamine vajaliku toetuse saavutamiseks
 • Kuidas arendada sotsiaalset võrgustikku?

  Slaidid

 5.

 Vabatahtlik tegevus

 • Vabatahtlik töö kui sotsiaalselt kasulik töötamise vorm
 • Vabatahtlik tegevus Eestis
 • Vabatahtliku töö erinevad vormid
 • Vanemaealiste vabatahtlik tegevus
 • Kust leida infot vabatahtliku tegevuse võimaluste kohta?
 • Vabatahtliku tegevuse kasu vanemas eas
 • Vanemaealised vabatahtlikud ja võimalikud raskused
 

  Slaidid

 6.

 Vabaühendused – kodanikuühiskonna võtmetegijad

 • Vabaühendused ehk valitsusvälised organisatsioonid
 • Definitsioonid
 • Eesti ja vabaühendused
 • Vabaühenduste tegevused
 • Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (EPÜL)
 • Ülemaailmne vabaühenduste päev – 27. veebruar
 • Milliseid võimalusi pakub vabatahtlik töö?
 

    Slaidid

 7.

 Vabaühenduste loomine ja juhtimine I

 • Põhjused kodanikuühenduse asutamiseks
 • Kuidas alustada? Kuidas asutada MTÜ-d ettevõtjaportaalis?
 • Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted
 • Andmekaitse ja isikuandmed

  Slaidid

 8.

 Vabaühenduste loomine ja juhtimine II

 • Vabaühenduste rahastamine
 • Kuidas juhtida edukalt oma vabaühenduse rahaasju?
 • Majandusaasta aruanne

  Slaidid

 9.

 Vabaühenduste loomine ja juhtimine III

 • Vabaühenduste majanduslik mõju
 • Kõige arenenumad kodanikuühiskonnad Euroopas
 • Kõigi kodanike õigus osaleda va-baühenduste tegevustes
 • Kodanike osalemise tasandid ja võimalused Euroopa Liidus
 • Euroopa Liidu vabaühenduste võrgustik

  Slaidid

 10.

 Kodanikuühiskonna mõju ja väärtus

 • Vabaühendused/kolmas sektor/kodanikuühiskond - tegutsevad kodanike huvides 
 • Ühiskondliku mõju osakute mudel
 • Vanemaealised vabatahtlikena

  Slaidid