Projekti kohta

Projekti kestus on kaks ja pool aastat.

Projekti viivad ellu Läti Pensionäride Föderatsioon (koordinaator), Riia Stradins Ülikool, Eesti Pensionäride Seltside Liit ja Leedu Pensionäride Liit Bochai.

Partnerite esimesel kohtumisel Riias 2017. aasta augustis loodi töörühmad iga mooduli arendamiseks ja rakendamiseks.

2017. aasta septembris - novembris töötati välja koolitusprogrammid, mis kiideti heaks 8. detsembril Vilniuses toimunud partnerite kohtumiseks.

2018. aasta jaanuaris-juunis töötatakse välja metoodika ja õppematerjalid, mida partnerid kaaluvad juunis toimuval kohtumisel Tallinnas.

2018. aasta septembris korraldavad kõik partnerid avalikkuse teavitamiseks avaliku ürituse.

2018. aasta oktoobris-detsembris koolitab iga partner 40 õpetajat.2019 on pühendatud sihtrühmaga töötamisele.Projekt lõpeb detsembris 2019.